Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wij willen alle ouders van kinderen, die tussen juni 2024 en juli 2025 4 jaar worden, uitnodigen om hun kind aan te melden op onze basisschool.
Wanneer u nog geen kind bij ons op school heeft, kunt u een gesprek/rondleiding aanvragen.
Mocht u al wel een kind bij ons op school hebben kunt u digitaal een inschrijfformulier aanvragen via disselboom@veldvest.nl.

Wij ontvangen de ingevulde inschrijfformulieren graag vóór 1 maart 2024 (!) in de brievenbus of via de email (disselboom@veldvest.nl). Het op tijd inleveren van het inschrijfformulier is belangrijk voor de indeling van de groepen in schooljaar 2024-2025.
Heeft u nog vragen? U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken op tel. nr. 040-2051580 of via disselboom@veldvest.nl.

Inschrijving en aanmelding

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via disselboom@veldvest.nl) in te vullen, dat u (wanneer u nog geen kind op onze school heeft) ontvangen hebt na een gesprek met de locatieleider/leerkracht groep 1. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier.

Eén à twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt o.a. het intakeformulier besproken.
Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind, hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden en er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school.

Informatieboekjes

Bent u alvast benieuwd naar de praktische informatie van groep 1-2 dan kunt u hieronder het informatieboekje downloaden.