Missie: Samen wijzer .....

Op De Disselboom worden leerlingen samen wijzer. Naast met elkaar groeien als mens, onderscheiden we ook ‘Wijzer worden’ en ‘Wijzer zijn’ waarin we onze leerlingen de kennis en vaardigheden meegeven die zij nodig hebben op weg naar een volwaardige plek in de maatschappij.

Visie: ....naar morgen

Op basisschool De Disselboom begeleiden we leerlingen op hun weg naar een toekomst als zelfbewuste, respectvolle en betrokken volwassenen. Met goed onderwijs als basis, stimuleren we onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen. 

Vanuit een digitaal portfolio en persoonlijke doelen nemen leerlingen de regie over het eigen leerproces. Ze gaan op zoek naar hun persoonlijk leiderschap en actief burgerschap om zich te ontwikkelen tot mensen die midden in de maatschappij staan. Respectvol, zelfbewust, zelfstandig, sociaal en samen onafhankelijk. 

De Disselboom biedt een inspirerende en warme leeromgeving waarin ontwikkeling, autonomie, creativiteit, respect en verbinding vooropgaan. Ieder op z’n niveau, samen wijzer naar morgen.