Woensdag 25 maart 2020

Challenge groep 6-7-8, zwerfafval oprapen

Voor de komende periode hebben we voor de kinderen die dat leuk vinden elke dag een leuke challenge bedacht. De challenge voor vandaag is als volgt:Als je vandaag buiten komt, neem dan een plastic zak en tuinhandschoenen mee. Raap 5 stukken zwerfafval op om een steentje bij te dragen aan het milieu.