Ouderbetrokkenheid

Op onze school is iedereen welkom. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben een actieve inbreng; samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling (ieder vanuit zijn eigen rol). Het contact tussen leerkrachten en ouders is maatwerk, er wordt uitgegaan van de behoefte van leerlingen, ouders en leerkrachten.

We hechten waarde aan ieders inbreng vanuit wederzijds respect.

Het eerste contact van ouders met onze school vindt plaats tijdens de aanmelding van hun kind. Dit kan het hele jaar door. Een keer per jaar is er een aanmeldmoment. Ouders van peuters die in het volgende schooljaar vier jaar worden, mogen een kijkje komen nemen en kunnen tegelijkertijd hun kind aanmelden.