De aanmelding van een leerling kan op de inschrijfmiddag in januari en gedurende de rest van het schooljaar.

Inschrijving en aanmelding

U kunt uw kind aanmelden door het inschrijfformulier (te verkrijgen via school) in te vullen. Door het formulier op school in te leveren, is uw kind aangemeld. De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier.

Eén à twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, zult u uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de groepsleerkracht. Bij dat gesprek wordt o.a. het intakeformulier besproken. 
Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind, hoort u in welke groep uw kind geplaatst zal worden en er wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens deze oefenmomenten zullen zij kennis maken met hun klasgenootjes en de juf of meester. U mag uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind. Na enkele weken spreken we af, dat u een deel van de ochtend of de middag mee kan kijken in de klas. Hierna zal er een gesprek zijn over de eerste weken op school. 

Informatieboekjes

Bent u alvast benieuwd naar de praktische informatie van groep 1-2 dan kunt u hieronder het informatieboekje downloaden.