Communicatie en informatie

Een goede communicatie met ouders/verzorgers vinden we belangrijk. We vinden het belangrijk als leerkrachten om samen met ouders/verzorgers de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Ieder vanuit zijn of haar eigen expertise, maar vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. U als ouders/verzorgers kent uw kind als geen ander, wij als leerkrachten willen graag dat het kind zich veilig voelt en competent voelt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Tijdens de startgesprekken, aan het begin van het schooljaar, willen we samen met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen gesprekken ‘op maat’ gaan organiseren. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken wanneer en hoe vaak contactmomenten gewenst zijn.

De school informeert ouders/verzorgers natuurlijk ook schriftelijk:

  • De schoolgids, aan het begin van het schooljaar;
  • Mijn Rapportfolio: digitaal groeidocument gevuld met de verschillende aspecten van de ontwikkeling van uw kind
  • ParnasSys Ouderportaal: hierin staan gespreksverslagen en cijfers van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen.
  • Parro: een app waarop u nieuws van de groep(en) van uw kind(eren) kunt lezen, uw kind afwezig kan melden en waarop we uw ondersteuning vragen voor activiteiten. Tevens kunt u zich via Parro inschrijven voor oudergesprekken. Dit communicatiemiddel wordt ingezet voor urgente communicatie vanuit de school.
  • De website: hierop vindt u algemene informatie over de school
  • E-mail: voor aanvullende communicatie