Op onze school zijn voor elke groep klassenouders actief. Wanneer de leerkrachten hulp nodig hebben bij een groepsactiviteit, zijn deze ouders de eerste personen waar hulp aan gevraagd wordt. Ook hebben alle klassenouders een plek in een werkgroep, die bepaalde (buitenschoolse) activiteiten organiseren. Denk o.a. aan Sint/Kerst/Carnaval/Pasen/Sport en Spel/Schoolreis en Schoolfotograaf.

Iedere werkgroep bestaat naast de klassenouders ook uit afgevaardigden uit het team. Daarnaast kunnen in werkgroepen enkele extra ouders/verzorgers worden toegevoegd.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt in de eerste vergadering van klassenouders een lijst gemaakt wie het komende schooljaar in welke werkgroep zit. Deze lijst wordt per email aan alle klassenouders en teamleden toegezonden.