Informatiemarkt
Op de informatiemarkt aan het begin van het schooljaar kunnen ouders kennismaken met de leerkracht(en) van hun kind. Op deze avond krijgen ouders een overzicht van de leerstof en activiteiten die in het betreffende leerjaar worden aangeboden en wordt het belang van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen besproken.

Kijkje in de klas
Rond schoolweek 10 worden er momenten voor ouders gecreeërd om een kijkje te nemen in de klas. Elke dag van die week tussen 8.30u – 9.00u bent u welkom om de school in bedrijf te zien.

Thema-avond
In het schooljaar organiseren we een algemene ouderavond. De datum, inhoud en het thema van deze avond wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Inloopavond
Elk jaar organiseren we een inloopavond. Alle ouders, opa’s en oma’s worden uitgenodigd om in de lokalen naar werk van de leerlingen te komen kijken.
Vaak is deze avond gekoppeld aan de afsluiting van een thema.

Klassenouders 
Elke klas heeft twee klassenouders. In principe blijven klassenouders gedurende de hele basisschooltijd klassenouder in de klas van hun kind. Samen met teamleden vormen klassenouders diverse commissies voor activiteiten op school. Er zijn commissies voor o.a. sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, schoolreis, schoolfotograaf, het versieren van de school en het kamp van groep 8. Een commissie draagt zorg voor de organisatie van een activiteit. Ongeveer zes keer per jaar vergaderen de klassenouders om de activiteiten te bespreken en te evalueren. Daarnaast biedt de klassenouder op verzoek van de leerkracht ondersteuning bij overige activiteiten zoals een excursie, een uitstapje of het vieren van de verjaardag van de leerkracht.

Ouderhulp bij activiteiten
Ouders kunnen zich gedurende het schooljaar opgeven voor diverse structurele taken op onze school. Hierbij kunt u denken aan een taak als verkeersbrigadier, leesouder of biebouder. Ook vormen ouders, samen met teamleden, de verkeerscommissie, de werkgroep “vitrinekast” of assisteren zij tijdens de talentenweek. In de nieuwsbrief kunt u gedurende het schooljaar de oproepen voor ouderhulp lezen. U kunt zich aanmelden via de schoolmail of mondeling bij de leerkracht(en) van uw kind.
We zijn enorm blij met alle hulp die geboden wordt!

MI-ouderwerkgroep
Elk schooljaar nodigen we ook ouders uit te participeren in een van de MI werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich ondermeer bezig met het zichtbaar maken van MI in de school, zoals het inrichten van de vitrines, de nieuwsbrief en de website.

MI- invoeringsteam
Het MI-invoeringsteam houdt zich bezig met beleidsmatige zaken met betrekking tot MI op schoolniveau. Een ouder maakt deel uit van deze werkgroep.

Informatievoorziening

 • Kalender
  Een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar staat in de jaarkalender. Deze is te vinden onder het kopje ‘jaarkalender’.
 • Website en nieuwsbrief
  We houden u op de hoogte van diverse activiteiten en zaken die met onze school te maken hebben, via de website en de nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief ontvangt u om de twee weken.
 • Huisbezoek
  Leerkrachten leggen niet standaard een huisbezoek af. In bepaalde situaties kan dit echter wel gewenst zijn. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een ouderavond waarbij leerkracht en/of ouders aangeven dit belangrijk te vinden voor het kind, of wanneer een leerling (of ouder/verzorger) langdurig ziek is. De huisbezoeken vinden over het algemeen na school of ‘s avonds plaats. Hiervoor wordt in overleg een afspraak gemaakt.

Basisschool De Disselboom is op zoek naar talent!
Denkt u bij talent aan een profvoetballer, een topatleet of een beroemde musicus?
Basisschool de Disselboom legt de lat niet zo hoog. Wij zijn op zoek naar personen die een interesse, hobby, vaardigheid of beroep hebben die ze willen ‘delen’ met de kinderen en de school. Als u dit leest denkt u misschien ‘dit geldt niet voor mij, ik ben niet ergens ‘goed’ in’. Vaak zijn uw interesses voor u vanzelfsprekend, maar de kinderen van de basisschool kunnen daar veel van leren.
Enkele voorbeelden:

 • u bent een verhalenverteller, kunt tonpraten, toneelspelen of debatteren, etc.
 • u tekent (pen, potlood of houtskool), aquarelleert, ontwerpt stickers, fotografeert of maakt eigen videoclips, strips of beeldverhalen, etc.
 • u bent bedreven in houtsnijwerk of beeldhouwen, etc.
 • u bespeelt een instrument, kunt rappen of drummen, djembé, tappen, salsa, percussie, breakdance of u schrijft zelf liedjes, etc.
 • u bent een echte verzamelaar van schelpen of bent u misschien een vlinderkenner of vogelspotter, kunt u bloemschikken? etc.
 • u werkt graag in de tuin, bent graag in de natuur, etc.

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer en andere interessante vormen mogelijk om bezig te zijn met talenten! Kortom wij denken bij talent niet aan topsporters, maar vooral aan personen die bijvoorbeeld graag met een kleinkind in de tuin werken of koekjes bakken. Of die graag met de kinderen willen schilderen. Wij willen deze talenten graag verzamelen in een databank. Op het moment dat we met een project bezig zijn, zouden wij een beroep op uw talent kunnen doen. Dit is niet wekelijks, maar het gaat om een aantal keren per jaar (op basis van uw beschikbaarheid). Mocht u enthousiast geworden zijn, schroom niet. Het aanmelden kan op de volgende manieren:

 • Stuur uw gegevens in een e-mail naar Disselboom@veldvest.nl
 • U kunt uw gegevens ook telefonisch doorgeven op basisschool de Disselboom. Vraag naar Ida van de Ven of laat een telefoonnummer achter, dan belt iemand van de werkgroep u zo spoedig mogelijk terug