U kunt hier het formulier downloaden om een verlofaanvraag in te dienen.
Deze kunt u inleveren bij de administratie van de school. De directie zal u schriftelijk mededelen of dit verlof al dan niet kan worden toegekend.

Gelieve ruim van te voren het verlof aan te vragen.