Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden. Dit kan op twee manieren:

• Via de mail: u kunt de leerkracht van uw kind een e-mail sturen. Gelieve de e-mail voor 8.15u te sturen. De e-mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden onder het kopje 'team'.

• U kunt de school bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek aan een arts of tandarts moet brengen, is het de bedoeling dat u uw kind in de groep ophaalt en ook weer terugbrengt. Zo weten we zeker dat uw kind niet zonder toezicht is tijdens schooltijd.