Op deze school maken we gebruik van de app Parro.

Wat is Parro en hoe werkt het?

Parro is een communicatie-app die gekoppeld is aan ons administratiesysteem ParnasSys. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.
Via deze app ontvangt u elke week berichten over de groep(en) van uw kind(eren) en worden foto's meegestuurd van allerlei activiteiten in en buiten de groep. Ook wordt schoolbrede informatie gestuurd naar alle ouder(s)/verzorger(s). Absent melden van uw kind kan ook via deze app en het is mogelijk om een kindgesprek te voeren met de betrokken leerkrachten.

    Benieuwd hoe het werkt? Kijk dan op de website van Parro .