Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
    08.30 uur - 14:30 uur
    (N.B.: alle vrijdagen vóór een vakantie zijn de schooltijden van 8.30-12.30 uur)
  • woensdag:
    08.30 uur - 12.30 uur (woensdagmiddag zijn de kinderen vrij)

Elke dag hebben de kinderen een ochtendpauze van 15 minuten.
We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school lunchen.
De lunchpauze voor de onderbouw is van 11:30 uur tot 12:00 uur. Een kwartier voor deze pauze eten de kinderen hun lunch in de klas.
De lunchpauze voor de bovenbouw is van 12:00 uur tot 12:30 uur. Een kwartier voor deze pauze eten de kinderen hun lunch in de klas.

Inloop

Onze inloop is van 8.20 uur tot 8.30 uur. De buitendeur openen we om 8.20uur.  Verzoek aan ouders om de kinderen niet eerder naar binnen te laten gaan. We bieden een ruime inlooptijd, om kinderen die dit nodig hebben de kans te geven in rust de school en klas binnen te komen en hun plekje vast op te zoeken. 
Kinderen komen alleen naar binnen, dit om onder andere de zelfstandigheid van kinderen bevorderen. Wilt u iets doorgeven dan kan dat via de mail of een briefje. De leerlingen die instromen mogen de eerste periode tot het eerste oudergesprek binnen gebracht worden indien nodig.

Gymrooster

Op donderdag verzorgt een vakleerkracht de gymlessen.
Groepen 1/2 Maandag, dinsdag en woensdag
Groep 3 Donderdag en vrijdag
Groep 4 Donderdag en vrijdag
Groep 5 Dinsdag en donderdag
Groep 6 Dinsdag en donderdag
Groep 7 Dinsdag en donderdag
Groep 8 Maandag en donderdag