Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De boeken zijn afkomstig van de bibliotheek de Kempen en worden regelmatig gewisseld, zodat er dan weer nieuwe boeken te lenen zijn.

Wanneer?

Elke groep heeft een eigen moment, waarop boeken uitgezocht en ingeleverd kunnen worden.
Dit is te lezen in het informatieboekje van de groep van uw kind, dat u heeft ontvangen.

Uitlenen/inleveren

Alle leerlingen kunnen boeken lenen in het bibliotheekpunt op school. Op school is geen bibliotheekpas nodig. Elke leerling heeft een scancode waarmee maximaal 3 boeken mogen worden geleend. Ze mogen de boeken 3 weken lenen. Verlengen kan bij de bibliotheekmedewerkers. Om de boeken zoveel mogelijk te laten rouleren, willen we iedereen wel verzoeken om de boeken zoveel mogelijk binnen 3 weken in te leveren.

Als de boeken per ongeluk langer in bezit van de leerling zijn, dan wordt er in de geen boete gerekend. Let op! Dit geldt alleen voor boeken die worden ingeleverd of verlengd op een school!

Boeken die de kinderen op school lenen, kunnen alleen op school worden ingeleverd!

De boeken graag in een stevige biebtas voorzien van naam mee naar school brengen.

Als er een boek ingeleverd wordt dat beschadigd is, wordt er melding gedaan bij bibliotheek de Kempen. Zij bekijken of er wel/geen rekening hiervoor gestuurd wordt naar de desbetreffende ouders/verzorgers. Hetzelfde geldt voor boeken die verloren raken.

Bibliotheektijden 2023-2024

MaandagGroep 3
DinsdagGroep 4
WoensdagGroep 1/2A en 1/2 B
DonderdagGroep 5
VrijdagGroep 6-7-8