Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en - veiligheid rond de school.

Basisschool de Disselboom heeft afgelopen schooljaar het keurmerk Brons behaald.

Meer informatie is te vinden op de volgende website.